Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1204/KBHN-TH ngày 19/12/2017 Chuyển đổi MLNS 2018 trên chương trình DTHN, DTLN 26/12/2017
03 Hướng dẫn THBC-LAN 2018 Hướng dẫn sử dụng chương trình THBC-LAN 2018 05/12/2017
03. Hướng dẫn sử dụng DTLN 2016(tài chinh) Hướng dẫn sử dụng chương trình DTLN được nâng cấp trên môi trường Internet 15/11/2017
04 Những quy định vận hành chương trình THBC-LAN (năm 2017) 08/11/2017
số 4377/QĐ-KBNN Nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 25/09/2017 Nguyễn Hồng Hà
Số 5676/QD-KBNN, ngày28 tháng 12 năm 2016 Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 28/07/2017 Nguyễn Việt Hồng
446/KBHN-TH V/v Truyền số liệu số liệu chương trình DTHN và DTLN 13/06/2017 Ngô Tuấn Phong
02 - Quy trinh AD may PC Quy trình Join Domain máy tính PC 01/03/2017 Vũ Xuân Phong
5657/QĐ-KBNN Ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 28/12/2016 Nguyễn Văn Hồng
1007/KBHN-TH Về việc nâng cấp chương trình DTLN 11/12/2016 Ngô Tuấn Phong
1036/KBHN-KSC Điều chỉnh giải ngân KHV 2016 sang KH kéo dài 2015 trên DTLN 04/11/2016
15/HD Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình tra cứu mẫu dấu, chữ ký 18/10/2016
08/HD Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm chữ ký số 15/10/2016
14/HD Hướng dẫn sử dụng DTLN năm 2016 (dành cho Kho bạc) 15/10/2016
03/HD Đặt lịch bật tắt UPS Santak C3K-R 07/07/2016
02/HD Hướng dẫn sử dụng điều khiển giao ban trực tuyến của Quận-Huyện 06/07/2016
01/HD Hướng dẫn sử dụng điều khiển giao ban trực tuyến của Thành phố 06/07/2016
Số: 477 /KBHN-TH V/v qui định thời gian truyền dữ liệu từ DTHN, DTLN sang THBC-DTKB-LAN 09/06/2016 Ngô Tuấn Phong
Số: 2181/KBNN-KSC V/v Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình kiểm soát chi đầu tư 25/05/2016 Nguyễn Việt Hồng
1770/KBNN-TVQT Hướng dẫn lập dự toán và quyết toán NSNN 25/04/2016 Nguyễn Quang Vinh

  thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh