Trang chủ

Tin tức sự kiện

Ban Chỉ huy quân sự Kho bạc Nhà nước Hà Nội điều động các đồng chí dân quân tự vệ tham gia huấn luyện dân quân tự vệ
 | View count: 315

Căn cứ Luật Dân quân Tự vệ; Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội về Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 đã được Ban CHQS quận Hoàn Kiếm phê duyệt.

Từ ngày 9/7 - 15/7/2018, KBNN Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ tại chỗ năm 2018.

Huấn luyện dân quân tự vệ là một công tác luôn được lãnh đạo cơ quan quan tâm và là một nội dung quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Lực lượng tự vệ KBNN Hà Nội sẽ tham gia huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự trong thời gian 7 ngày theo đúng quy định. Các đồng chí trong lực lượng dân quân tự vệ tham gia đợt huấn luyện lần này sẽ được trang bị những nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật bắn súng, huấn luyện đội ngũ chiến thuật… Đặc biệt, cuối đợt huấn luyện, các đồng chí trong lực lượng dân quân tự vệ của nhà trường sẽ tham gia kiểm tra bắn đạn thật bằng súng AK tại thao trường.

Có thể nói việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho tự vệ chính là nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng chính trị ngày càng cao, có cơ cấu tổ chức, lực lượng phù hợp với từng địa bàn cơ quan, đơn vị tự vệ. Lớp huấn luyện nhằm bồi dưỡng những nội dung mới về công tác dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự địa phương; Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác, quốc phòng, quân sự nói chung, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh nói riêng./.

Một số hình ảnh huấn luyện dân quân tự vệ :