Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đại hội Công đoàn Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội
 | View count: 1340

Ngày 24/11/2017, Công đoàn cơ sở KBNN Hà Nội đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội; Ban Lãnh đạo cùng 112/156 đoàn viên công đoàn KBNN Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội

KBNN Hà Nội có 10 phòng số lượng công chức với 156 đồng chí, sinh hoạt ở 10 tổ công đoàn. Chất lượng cán bộ ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ trẻ tự học để nâng cao trình độ từ đại học lên thạc sỹ là 45 cán bộ. Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Công đoàn Viên chức Thành phố, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Công đoàn KBNN Hà Nội đã phát huy tốt vai trò chức năng của mình, phối hợp với thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nhận thức của đoàn viên công đoàn ngày càng cao hơn, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, động viên giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cùng đó các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của cấp ủy đề ra cũng như các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng.

Đại hội đã dành thời gian cho các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, nêu ra những mặt tích cực, hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, ra sức thi đua lao động phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu của ngành, thực hiện phong trào “Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc” do ngành phát động. Giữ vững định hướng của ngành “Văn hóa là nền tảng, đoàn kết là động lực, đổi mới và hiện đại hóa là giải pháp”. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCC, xây dựng và củng cố Công đoàn KBNN Hà Nội ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội nêu rõ: Công đoàn KBNN Hà Nội luôn phát động nêu cao tinh thần tự giác của người lao động, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện các phong trào, hoạt động công đoàn. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động công đoàn, chủ động thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát các hoạt động của cơ quan, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức người lao động trong đơn vị. Công khai, dân chủ trong công tác cán bộ và tài chính, tài sản cơ quan, thường xuyên tuyên truyền, vận động giáo dục đoàn viên công đoàn không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, đối thoại với thủ trưởng cơ quan giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến người lao động.

Đồng chí, Đào Thái Phúc - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc KBNN Hà Nội phát biểu điều hành tại Đại hội và chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới 

 

Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào BCH Công đoàn KBNN Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 02 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức cấp trên, nhiệm kỳ 2018 – 2023./.