Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kho bạc Nhà nước Hà Nội bảo vệ xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học
 | View count: 1982

Sáng nay, ngày 07/11/2017, tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) - 32 Cát Linh - Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ KBNN đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học  “Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các hình thức hợp đồng xây dựng thanh toán qua KBNN Hà Nội - Bài học kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố”, mã số KB-09/HN-2015 do Thạc sỹ Ngô Tuấn Phong, Phó Giám đốc KBNN Hà Nội làm chủ nhiệm; Thạc sỹ.CVCC Đào Thái Phúc, Giám đốc KBNN Hà Nội - Cố vấn khoa học; cùng Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiền - Thư ký đề tài và các thành viên tham gia: Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Tiến, Thạc sỹ Ngô Phùng Hưng, CN Nguyễn Thị Việt Nga, CN Lê Thị Lan Anh. Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học gồm 07 thành viên do ông, Nguyễn Việt Hồng - Phó Tổng Giám đốc KBNN làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài:

Tại buổi nghiệm thu đề tài, sau khi nghe đại diện nhóm tác giả trình bày nội dung đề tài và các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận và đánh giá cao giá trị thực tiễn của đề tài, theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, nhóm tác giả đã xác định rõ được mục đích nghiên cứu của đề  tài, kết cấu của đề tài được xây dựng hợp lý, khoa học là công trình nghiêm túc, tâm huyết, thể hiện nhóm tác giả có sự am hiểu và chuyên sâu về nghiệp vụ, đặc biệt, đây là đề tài nghiên cứu khoa học được nhóm tác giả xây dựng và nghiên cứu từ thực tế làm công tác kiểm soát chi, do đó đề tài có một số đề xuất, giải pháp, mang tính ứng dụng cao…

Thạc sỹ. Ngô Tuấn Phong, Phó Giám đốc KBNN Hà Nội – Chủ nhiệm đề tài giới thiệu tóm tắt nội dung đề tài

Đồng thời, ông Nguyễn Việt Hồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB đối với các hình thức hợp đồng xây dựng thanh toán qua KBNN nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của KBNN Hà Nội phục vụ trực tiếp cho Lãnh đạo thành phố Hà Nội góp phần vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công, dần dần đáp ứng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 

CVCC. Nguyễn Việt Hồng - Phó Tổng Giám đốc KBNN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi lễ nghiệm thu đề tài

 

CVCC. Vũ Đức Hiệp – Vụ trưởng vụ Kiểm soát chi, KBNN – Phản biện 1 nêu ý kiến nhận xét về đề tài

TS.GVC. Phan Hữu Nghị – Trưởng bộ môn Tài chính công, Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân – Phản biện 2 nêu ý kiến nhận xét về đề tài.

 

PGS.TS.CVCC. Lê Hùng Sơn – Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Ủy viên nêu ý kiến nhận xét về đề tài

Đề tài đã đạt được những thành công chủ yếu sau:

Thứ nhất , Về phương diện lý luận, đề tài đã hệ thống hoá được một số khái niệm cũng như những lý thuyết liên quan đến kiểm soát chi đầu tư XDCB gồm: Công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giá gói thầu...

Thứ hai, Nhóm tác giả đã phân tích đánh giá thực trạng của công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các hình thức hợp đồng xây dựng thanh toán qua KBNN Hà Nội, mô tả chi tiết các công đoạn, quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB; đánh giá hiệu quả của công tác kiểm soát chi theo hình thức hợp đồng xây dựng đang thực hiện. Trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục trong công tác quản lý kiểm soát chi theo hình thức hợp đồng xây dựng thanh toán qua KBNN Hà Nội.

Thứ ba,  Về giải pháp, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kiểm soát chi theo hình thức hợp đồng xây dựng có tính thực tiễn rất cao, công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN Hà Nội đảm bảo các khoản chi NSNN đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, qua đó thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tập trung mọi nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ và lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia.

Thứ tư, Về bài học kinh nghiệm, đề tài đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố khi thực hiện kiểm soát chi NSNN đối với các hình thức hợp đồng xây dựng của KBNN Cộng hòa Pháp, KBNN Trung Quốc đề tài đã đưa ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam đó là:

- Áp dụng khung chi tiêu trung hạn gắn liền với kết quả đầu ra.

- Phân định rõ phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình kiểm soát thanh toán hợp đồng xây dựng không chồng chéo và chấp hành pháp luật.

- Luật pháp quy định trách nhiệm của chủ đầu tư rất rõ ràng, thực hiện trình tự đầu tư một dự án một cách nghiêm túc và chỉ triển khai các bước tiếp theo khi đã được NSNN cân đối và phê chuẩn dự toán.

- Thủ tục thanh toán vốn đầu tư gọn nhẹ, dễ thực hiện cho chủ đầu tư và dễ kiểm soát thanh toán cho cơ quan KBNN.

Bên cạnh những thành công trên, Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị nhóm tác giả tập trung nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số nội dung như: về nội dung của các đề mục cần thống nhất và xuyên suốt đề tài; đánh giá thêm những thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức…

 

Thạc sỹ. CVCC. Đào Thái Phúc, Giám đốc KBNN Hà Nội – Cố vấn khoa học của đề tài trả lời ý kiến, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tính hiệu quả của đề tài và cảm ơn Hội đồng nghiệm thu đề tài

Đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các hình thức hợp đồng xây dựng thanh toán qua KBNN Hà Nội - Bài học kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố" thực sự đem đến những kinh nghiệm quý báu góp phần quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ KBNN thống nhất đánh giá nghiệm thu, đạt loại Xuất sắc./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học:

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm đề tài

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng  Nhóm tác giả