Trang chủ

Tin Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Kho bạc Nhà nước Hà Nội bảo vệ xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học
 | View count: 96

Ngày 29/11/2018, tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) - 32 Cát Linh - Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ KBNN đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học  “Giải pháp tăng cường kiểm soát các khoản chi nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”, mã số KB-10/HN-2018 do KBNN Hà Nội là đơn vị chủ trì nghiên cứu. Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Thơ – Trưởng phòng kiểm soát chi TW1 và Thạc sỹ Mai Lệ Thủy - Phó Giám đốc KBNN Ba Đình làm Đồng Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia: Cử nhân: Trịnh Thị Loan – Phó Trưởng phòng KSC TW1, Thạc sỹ Phan Ngọc Lan – Giám đốc KBNN Thanh Xuân, Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiền – Phó Trưởng phòng KSC TW1, Thạc sỹ Bùi Thị Thanh Dân – Phó Giám đốc KBNN Ba Đình.  PGS.TS. Lê Hùng Sơn – Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc KBNN làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài:

Thạc sỹ. Nguyễn Thị Minh Thơ – Trưởng phòng kiểm soát chi TW1– Đồng Chủ nhiệm đề tài giới thiệu tóm tắt nội dung đề tài.

 

Thạc sỹ. Mai Lệ Thủy - Phó Giám đốc KBNN Ba Đình – Đồng Chủ nhiệm đề tài giới thiệu một số giải pháp đễ xuất của đề tài.

Tại buổi nghiệm thu đề tài, sau khi nghe đại diện nhóm tác giả trình bày nội dung đề tài và các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên, PGS.TS. Lê Hùng Sơn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận và đánh giá cao giá trị thực tiễn của đề tài, theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, nhóm tác giả đã xác định rõ được mục đích nghiên cứu của đề  tài, kết cấu của đề tài được xây dựng hợp lý, khoa học là công trình nghiêm túc, tâm huyết, thể hiện nhóm tác giả có sự am hiểu và chuyên sâu về nghiệp vụ, đặc biệt, đây là đề tài nghiên cứu khoa học được nhóm tác giả xây dựng và nghiên cứu từ thực tế làm công tác kiểm soát chi, do đó đề tài có một số đề xuất, giải pháp, mang tính ứng dụng cao...Đồng thời, đề tài đã đánh giá thành công đã đạt được, những bất cập hạn chế trong kiểm soát chi hiện nay đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Từ những bất cập của thực tế trong kiểm soát chi hiện nay nhóm nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân dẫ tới những bấp cập này làm tiền đề đưa ra những giải pháp và kiến nghị cụ thể đối với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và Kho bạc Nhà nước đối với những vấn đề liên quan trực tiếp và gián tiếp đến kiểm soát các khoản chi này.

PGS.TS. Lê Hùng Sơn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nêu các ý kiến nhận xét đề tài

Đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp tăng cường kiểm soát các khoản chi nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước" thực sự đem đến những kinh nghiệm quý báu góp phần quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ KBNN thống nhất đánh giá nghiệm thu, đạt loại Xuất sắc./.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài khoa học: