Trang chủ

Tin Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm và động viên công tác khóa sổ quyết toán tại KBNN Hà Nội
 | View count: 742

Chiều ngày 31/12/2017,  Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác khóa sổ và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, đảm bảo phục vụ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn. Đến dự và động viên cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước Hà Nội có đồng chí Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính. Về phía UBND thành phố có đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của thành phố. Về phía Kho bạc Nhà nước có đồng chí Trần Kim Vân – Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Kho bạc Nhà nước. Về phía KBNN Hà Nội có đồng chí Đào Thái Phúc, Giám đốc KBNN Hà Nội, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo và các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ thuộc KBNN Hà Nội

Toàn cảnh buổi động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2017

Thay mặt Ban Lãnh đạo, đồng chí Đào Thái Phúc – Giám đốc KBNN Hà Nội báo cáo tóm tắt hoạt động của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong năm, báo cáo thể hiện rõ kết quả đã đạt được trong năm 2017, cụ thể tính đến 12h ngày 31/12/2017:

Công tác quản lý thu: tổng thu NSNN qua KBNN Hà Nội là 208.253 tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán; trong đó: thu điều tiết NS địa phương: 86.607 tỷ đồng đạt 114,2 % dự toán; thu điều tiết ngân sách trung ương: 121.646 tỷ đồng, đạt 94,3 % dự toán.

Công tác quản lý chi: Chi thường xuyên ngân sách trung ương: 51.251 tỷ đồng; chi thường xuyên ngân sách địa phương: 36.262 đạt 86,2% dự toán; chi Tài khoản tiền gửi: 127.712 tỷ đồng

Công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB: đối với ngân sách trung ương: 11.242 tỷ đồng đạt 82% dự toán; ngân sách địa phương: 23.939 tỷ đồng đạt 69,6%, trong đó: ngân sách thành phố: 10.787 tỷ đồng đạt 65,6% kế hoạch, ngân sách quận huyện: 11.414 tỷ đồng đạt 71,9% kế hoạch, ngân sách xã, thị trấn: 1.740 tỷ đồng đạt 84,1% kế hoạch

Đồng chí, Đào Thái Phúc – Giám đốc KBNN Hà Nội báo cáo tóm tắt hoạt động của KBNN Hà Nội trong năm 2017

Quán triệt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức làm công tác kiểm soát chi, KBNN Hà Nội thường xuyên phối hợp với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định.  Trong công tác quản lý và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngân sách thành phố, KBNN Hà Nội đã chủ động; phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính tham mưu về cơ chế chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quản lý đầu tư XDCB..., thường xuyên báo cáo UBND thành phố tình hình giải ngân của các dự án trọng điểm để thành phố có biện pháp chỉ đạo, điều hành nguồn vốn XDCB một cách linh hoạt đảm bảo nhu cầu thanh toán của các dự án, đặc biệt là vốn GPMB cho các dự án công trình trọng điểm, các dự án ODA của Thành phố.

Công tác quản lý thu chi tiền mặt: quản lý kho và an toàn kho quỹ trong hệ thống KBNN Hà Nội luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thất thoát, nhầm lẫn. Đảm bảo thu, chi chính xác; chi trả trái phiếu cho khách hàng đến thanh toán nhanh chóng, kịp thời. Công chức luôn phát huy tính trung thực, liêm khiết, nêu gương  “Người tốt, việc tốt”, trong năm 2017, KBNN Hà Nội đã có nhiều tấm gương tốt trả lại tiền thừa cho khách hàng, với tổng số tiền 655.506.500 đồng.

Hoàn thành đào tạo, tập huấn, sát hạch chuyên môn, qua đó bố trí, sắp xếp cán bộ theo đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN”, chủ động triển khai tập huấn nghiệp vụ cho hơn 500 cán bộ, công chức tại kho bạc thành phố và các kho bạc quận huyện trực thuộc; tổ chức thi nghiệp vụ kiểm soát chi, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, sắp xếp bộ máy, giảm đầu mối cấp tổ tại kho bạc quận huyện.  

Từ 01/10/2017,  toàn bộ các khoản chi NSNN và các nguồn vốn khác giải ngân qua KBNN được giao cho phòng Kiểm soát chi thực hiện thay vì hai phòng thực hiện (phòng Kế toán Nhà nước đối với các khoản chi thường xuyên; phòng Kiểm soát chi đối với các khoản chi đầu tư XDCB và vốn chương trình mục tiêu), đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi; phấn đấu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ chi NSNN tại các đơn vị KBNN, tiến tới thực hiện thanh toán điện tử, “Kho bạc điện tử”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong giao dịch chi NSNN với KBNN.

Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy tại kho bạc thành phố đã giảm một đơn vị cấp phòng; tại các KBNN quận, huyện, thị xã chuyển sang làm việc theo chế độ chuyên viên, giảm 50 đầu mối cấp tổ và hơn 70 chức danh lãnh đạo tương ứng.

Đồng chí, Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của KBNN Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua

Đồng ý với báo cáo của KBNN Hà Nội, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của KBNN Hà Nội đã đạt được trong năm 2017, trong đó nhấn mạnh KBNN Hà Nội là một trong những đơn vị lớn, chủ lực trong hệ thống KBNN, với một vị thế riêng biệt và đặc thù của KBNN Hà Nội không phải chỉ phục vụ cho mỗi hoạt động của thành phố Hà Nội mà còn góp phần rất quan trọng trong hoạt động chung của các bộ, ngành cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Thứ trưởng cám ơn sự quan tâm thường xuyên, hỗ trợ kịp thời và phối hợp của Lãnh đạo Thành ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành thành phố Hà Nội, tạo điều kiện cho KBNN Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ngay trong những ngày đầu năm 2018 mong muốn các đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn cùng phối hợp triển khai chuyển đổi áp dụng hệ thống mục lục NSNN mới theo quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 

 

Đồng chí, Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương những thành tích của KBNN Hà Nội

Thay mặt Ban Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương những nỗ lực, cố gắng của KBNN Hà Nội, thành tích của KBNN Hà Nội đóng góp chung vào các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và nhiệm vụ tài chính ngân sách đã đề ra trong năm 2017. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp cụ thể như: (1) công tác phối hợp thu, cải cách thu với các đơn vị trên địa bàn như cơ quan thuế, hải quan các NHTMCP... giảm các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; (2) công tác kiểm soát chi chặt chẽ hiệu quả không để xảy ra những vấn đề sai sót, tiêu cực cũng như mất mát; (3) thực hiện nghiêm năm kỷ cương hành chính trong việc đôn đốc quản lý công chức, viên chức thực hiện kỷ cương nề nếp của ngành kho bạc; (4) Cải cách hành chính, ứng dụng CNTT hiệu quả vào trong hoạt động nghiệp vụ nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể công chức, viên chức KBNN Hà Nội phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018. Cuối cùng, nhân dịp năm mới 2017, ông Nguyễn Đức Chung thay mặt Ban Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức KBNN Hà Nội và gia đình bước sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đón chào năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG./.

Lãnh đạo: UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ động viên quyết toán cuối năm 2017