Trang chủ

Tin Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Kho bạc Nhà nước Hà Nội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017.
 | View count: 1123

Sáng nay, 30/8/2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Kho bạc Nhà nước Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2017 và trong thời gian tiếp theo. 

Toàn cảnh Hội nghị: 

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước ông Nguyễn Hồng Hà - Tổng Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố Hà Nội. Về phía Kho bạc Nhà nước Hà Nội có đồng chí Đào Thái Phúc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo và các đồng chí Trưởng phòng.

Đồng chí, Đào Thái Phúc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Hà Nội, báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 8 tháng đầu năm tại hội nghị

Theo Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội Đào Thái Phúc, đến ngày 25-8-2017, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo dự toán qua KBNN Hà Nội 128.027 tỷ đồng (đạt 62,5% dự toán); trong đó: thu nội địa 114.160 tỷ đồng (đạt 61,5% dự toán), thu từ hoạt động XNK 11.535 tỷ đồng (đạt 67,1% dự toán), thu điều tiết ngân sách địa phương 54.124 tỷ đồng (đạt 71,4% dự toán), thu điều tiết ngân sách trung ương 73.904 tỷ đồng (đạt 57,3% dự toán). 

Về công tác kiểm soát các khoản chi NSNN qua kho bạc, đến ngày 25-8-2017, tổng chi NSNN qua KBNN Hà Nội 64.062 tỷ đồng, cụ thể: chi ngân sách trung ương 31.863 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 29.270 tỷ đồng, chi xây dựng cơ bản 2.593 tỷ đồng (đạt 34% kế hoạch); chi ngân sách địa phương 32.199 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 20.926 tỷ đồng (đạt 49,8% dự toán), chi xây dựng cơ bản 11.273 tỷ đồng (đạt 41,4% kế hoạch)…

Về công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển, trong 8 tháng đầu năm, KBNN Hà Nội luôn bám sát diễn biến tình hình thu, chi NSNN tại từng thời điểm, từng tháng để phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu các giải pháp điều hành ngân sách cho UBND thành phố.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán NSNN và chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, bám sát các diễn biến của thị trường và tranh thủ các điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, trong những năm qua, KBNN Hà Nội đã chủ động tham mưu, báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho ngân sách thành phố và cho đầu tư phát triển. Từ năm 2013 đến năm 2015, KBNN Hà Nội đã huy động vốn với tổng khối lượng 11.400 tỷ đồng, dưới hình thức trái phiếu xây dựng Thủ đô cho các công trình trọng điểm của thành phố. 

KBNN Hà Nội đã chủ động tham mưu với thành phố về lãi suất, cơ cấu, khối lượng từng đợt phát hành, hình thức phát hành (bán lẻ, đấu thầu) để phù hợp với tình hình thị trường, phù hợp với từng loại kỳ hạn trái phiếu, không huy động trái phiếu ngắn hạn, tăng tỷ trọng vay trung hạn, dài hạn với lãi suất phù hợp; cùng với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch trả nợ đáp ứng cân đối ngân sách và quản lý nợ công của thành phố.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống Kho bạc nhà nước đã nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua hệ thống Kho bạc nhà nước” tại tất cả các đơn vị, thực hiện thống nhất một đầu mối kiểm soát tất cả các khoản chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước…

Tuy nhiên, theo Giám đốc KBNN Hà Nội Đào Thái Phúc, trong quá trình triển khai nhiệm vụ thời gian qua còn bộ lộ một số tồn tại, hạn chế như số lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách còn ít, do đó cần tiếp tục tăng cường, mở rộng phạm vi, đối tượng, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử phạt theo đúng Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia...

Đồng chí, Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biều chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà KBNN Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Theo Bí thư Thành ủy, KBNN Hà Nội bên cạnh thực hiện tốt công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua còn làm tốt công tác xây dựng Đảng, luôn quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy. KBNN đã tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với định hướng, lộ trình cải cách hành chính.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm nay, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, KBNN Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của thành phố để tập trung quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng “kho bạc thông minh”; đẩy mạnh xây dựng cơ quan văn hóa; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên...

Một số hình ảnh tại Hội nghị: