Trang chủ

Tin Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình kho, quỹ theo mô hình tập trung cấp tỉnh (KQKB-TT) trong hệ thống KBNN Hà Nội.
 | View count: 952

Ngày 25/08/2017, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Nội, số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình kho, quỹ tập trung cấp tỉnh (KQKB-TT) và đào tạo cho người sử dụng chương trình.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Đào Thái Phúc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội chủ trì và điều hành hội nghị cùng Lãnh đạo phòng Tin học, phòng Kho quỹ và một số chuyên viên phòng Tin học, phòng Kho quỹ.

Toàn cảnh Hội nghị:

 

Thực hiện nhiệm vụ của KBNN giao tại công văn số 1460/KBNN-CNTT ngày 19/6/2015 về việc nâng cấp chương trình quản lý kho quỹ. KBNN Hà Nội (phòng Tin học và phòng Kho quỹ) đã phối hợp cùng KBNN (Cục CNTT và Vụ Kho quỹ) thống nhất các nghiệp vụ và tiến hành xây dựng chương trình. Đến nay đã hoàn thành và chính thức đưaphần mềm đi vào hoạt động. 

Đồng chí, Đào Thái Phúc – Giám đốc KBNN Hà Nội, phát biểu chỉ đạo và khai mạc hội nghị

Từ những năm 2006 để đáp ứng công tác quản lý, điều hành các hoạt động thu, chi bằng tiền mặt tại các bộ phận kho quỹ của các KBNN tỉnh, thành phố. KBNN đã tiến hành xây dựng chương trình quản lý kho, quỹ KQKB với mục đích để tin học hoá các nghiệp vụ kho quỹ tại các Kho bạc tỉnh, ứng dụng được xây dựng với mô hình phân tán, độc lập tại các đơn vị ứng dụng  ra đời đã đã đáp ứng được một phần công tác chuyên môn. Năm 2011 do các hoạt động thu, chi bằng tiền mặt qua Kho bạc đã giảm nhiều vì các hoạt động này được chuyển sang cho các ngân hàng thương mại thực hiện, nên  chương trình kho quỹ ít được khai thác sử dụng.

Do vậy, hiện nay mọi công việc liên quan tới công tác quản lý, tổng hợp kho quỹ tại các KBNN tỉnh thường thực hiện thủ công trên sổ sách từ việc: theo dõi thu, chi tiền mặt; quản lý nhập xuất tiền mặt; quản lý ấn chỉ; quản lý tài sản quý, vàng bạc; giấy tờ có giá; công tác đối chiếu khóa sổ cuối ngày; công tác tổng hợp báo cáo toàn địa bàn theo dõi thủ công trên Excel... Vì vậy, để thống nhất công tác điều hành quản lý kho quỹ, đáp ứng yêu cầu phát sinh mới, của công việc và phục vụ cho công tác tổng hợp số liệu toàn quốc, KBNN đã phê duyệt chủ trương nâng cấp, mở rộng chương trình kho quỹ (KQKB) đã xây dựng từ năm 2006 lên mô hình tập trung cấp tỉnh trên nền tảng công nghệ mới nhất, tiến tới mục tiêu tin học hoá toàn bộ các nghiệp vụ kho quỹ của hệ thống kho bạc và trở thành một phân hệ quan trọng được giao diện trực tiếp với hệ thống TABMIS.

Hình ảnh tại một số điểm cầu KBNN quận, huyện, thị xã

Phần mềm mới đưa vào hoạt động sẽ đảm bảo việc quản lý và cung cấp thông tin được thuận tiên, mọi lúc, mọi nơi, giúp việc triển khai một cách dễ dàng, đồng bộ. Chương trình có thể giao diện với  chương trình TABMIS (chi), và chương trình TCS (thu) giúp cho việc quản lý công tác kho, quỹ được giảm thiểu thời gian, công sức  đối với người sử dụng trong quá trình tác nghiệp cũng như khai thác báo cáo trên chương trình. Mặt khác, dữ liệu được lưu trữ tập chung giúp việc sao lưu, phục hồi dữ liệu được thực hiện thường xuyên tránh được rủi ro về mất an toàn thông tin. Bên cạnh đó, phần mềm cũng là công cụ giúp các cấp lãnh đạo theo dõi, giám sát tình hình hoạt động thu chi tiền mặt của các đơn vị, đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch tiền mặt cho của các cấp, các lĩnh vực khác nhau. Từ đó giúp cho lãnh đạo KBNN Hà Nội, KBNN quận, huyện, thị xã trong việc quản lý kho, quỹ đạt được hiệu quả, phục vụ sự phát triển của ngành./.