Trang chủ

Tin Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổ chức Đào tạo triển khai thống nhất một đầu mối kiểm soát chi Ngân sách nhà nước.
 | View count: 488

.

Từ ngày 20/06/2017 đến ngày 30/06/2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội đã tổ chức đào tạo triển khai thống nhất một đầu mối kiểm soát chi Ngân sách nhà nước (NSNN).

Tham gia đào tạo triển khai thống nhất một đầu mối kiểm soát chi là các chuyên viên của Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước. Qua bài giảng các học viên đã được nghe về quy trình nghiệp vụ khi triển khai một đầu mối trên chương trình An ninh quốc phòng như: Danh mục ANQP có quan hệ với ngân sách; Danh mục kết hợp người dùng với ANQP với TABMIS; Quản lý dự toán, cách thêm mới chứng từ dự toán, danh sách chứng từ dự toán, cách thêm mới chứng từ chi, danh sách chứng từ dự toán; Quản lý chi; Xử lý cuối năm; Nhận dữ liệu từ TABMIS; Đối chiếu khai thác dữ liệu trên chương trình ANQP…

Bên cạnh đó, các học viên tham dự khóa đào tạo đã được nghe giới thiệu tổng quan về chương trình TABMIS và trình bày những nội dung mới bổ sung khi triển khai một đầu mối như: Sơ đồ tổng quan các phân hệ; Tổ hợp tài khoản; Loại bút toán; Phân hệ quản lý phân bổ ngân sách; Kiểm soát dự toán; Các chức năng nhập, phân bổ, điều chỉnh, truy vấn, báo cáo, xử lý cuối năm...

Toàn cảnh buổi tập huấn: 

Các học viên đã thể hiện sự tập trung lắng nghe, tiếp thu các nội dung mà giảng viên trình bày tại lớp học. Buổi tập huấn đã đạt được các mục tiêu đề ra, ghi nhận các ý kiến được trao đổi dưới nhiều góc độ tiếp cận, từ yêu cầu quản lý, sau khóa đào tạo các đơn vị sẽ tổ chức triển khai thực hiện thống nhất một đầu mối trong toàn hệ thống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần cùng toàn hệ thống KBNN hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao./.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: