Trang chủ

Tin hoạt động đoàn thể

Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn thành phố Hà Nội năm 2018
 | View count: 38

Năm 2018, Thành phố xác định là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, năm tổ chức Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.

Công đoàn Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội, ngay từ đầu năm đã đẩy mạnh phong trào thi đua vì mục tiêu xây dựng KBNN Hà Nội phát triển ổn định, vững chắc, hiện đại; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu và phương châm hành động của cả hệ thống “Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chuyên môn, chính trị được giao”.

Đồng chí, Nguyễn Ngọc Long (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí, Phạm Thu Dung (thứ 4 từ trái sang) là đoàn viên công đoàn KBNN Hà Nội được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào công đoàn năm 2018

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy; với tinh thần đoàn kết, nỗ lực học hỏi và xây dựng cơ quan; sự chung sức, chung lòng của các đoàn viên công đoàn nên trong năm qua đã có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tổ chức triển khai các chương trình công tác, phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần quan trọng chăm lo đời sống cũng như tạo sự đồng thuận cao, động viên cán bộ công chức toàn cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công đoàn KBNN Hà Nội đã được Công đoàn thành phố tặng thưởng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào công chức viên chức và hoạt động công đoàn năm 2018 và hai cá nhân được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào cán bộ công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2018./.