Trang chủ

Tin hoạt động đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) Chương Mỹ.
 | View count: 984

N gày 21/10/2017, Công đoàn cơ sở (CĐCS) KBNN Chương Mỹ tiến hành tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự Đại hội có: Đ/c Phùng Xuân Kim – Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ , Đ/c Lê Văn Tuyền – Bí thư chi bộ - GĐ KBNN Chương Mỹ, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành, đoàn viên CĐCS KBNN Chương Mỹ.

Đ/c Phùng Xuân Kim – Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội CĐCS KBNN Chương Mỹ lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, đã đánh giá những kết quả đạt được; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra các bài học kinh nghiệm. Đồng thời, xác định mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017 - 2022, đó là: động viên cán bộ, đoàn viên phát huy truyền thông đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Để hoàn thành trách nhiệm quan trọng của Đại hội, mỗi đoàn viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012  - 2017, đồng thời sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tâm huyết với tổ chức công đoàn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của CĐCS trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 đồng chí. Trong đó, đ/c Trịnh Minh Tiến được bầu làm Chủ tịch CĐCS KBNN Chương Mỹ nhiệm kỳ 2017 - 2022./. 

Một số hình ảnh tại Đại hội: