Trang chủ

Tin hoạt động đoàn thể

Đại hội Chi bộ Kiểm soát chi TW2 – Dự án vốn ngoài nước nhiệm kỳ 2017 – 2020
 | View count: 660

Chiều ngày 09/10/2017, Chi bộ Kiểm soát chi TW2 – Dự án vốn ngoài nước thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Chi bộ Kiểm soát chi TW2 – Dự án vồn ngoài nước là chi bộ mới được thành lập trên cơ sở thực hiện đề án thống nhất kiểm soát chi một đầu mối. Chi bộ gồm 16 đảng viên là cán bộ đảng viên của hai phòng Kiểm soát chi TW2 và phòng Kiểm soát chi các dự án vốn ngoài nước, trong đó có 7 đảng  viên nam và 9 đảng viên nữ. Chi bộ mới được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 3/10/2017.

Toàn cảnh Đại hội:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, biểu quyết bằng hình thức sử dụng thẻ Đảng để biểu quyết bầu ra 03 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch gồm: đồng chí Phùng Anh Quang, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc và đồng chí Vũ Thị Thanh An. Đoàn Chủ tịch đã tiến hành điều hành đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng và tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Đại hội đã sáng suốt bầu ra được những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, tình thần trách nhiệm cao và năng lực chuyên môn giỏi để bầu vào Ban chấp hành chi bộ khóa mới nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm: đồng chí Phùng Anh Quang – Bí thư chi bộ Kiểm soát chi TW2 – Dự án vồn ngoài nước nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc Phó Bí thư và đồng chí Vũ Thị Thanh An – ủy viên.

Các đảng viên trong chi bộ KSC TW2 – Dự án vốn ngoài nước

Đại hội đã thành công tốt đẹp thể hiện tình thần đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể chi bộ tạo sức mạnh tổng hợp để Chi bộ Kiểm soát chi TW2 – Dự án vồn ngoài nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Ban chấp hành chi bộ Kiểm soát chi TW2 – Dự án vồn ngoài nước nhiệm kỳ 2017 - 2020