Trang chủ

Tin hoạt động đoàn thể

Đại hội Chi bộ Kế toán – Tin học nhiệm kỳ 2017 – 2020
 | View count: 981

Ngày 09/10/2017, Chi bộ Kế toán – Tin học thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đến dự Đại hội có đồng chí Đào Thái Phúc  – Bí thư Đảng ủy KBNN Hà Nội; các đồng chí trong Chi ủy cùng toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ Kế toán – Tin học KBNN Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội  

Đại hội đã được nghe đồng chí Đặng Văn Hiền –Bí thư Chi bộ Kế toán – Tin học nhiệm kỳ 2015 – 2017 đọc báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kì 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Theo đó, Chi bộ Kế toán – Tin học là một tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý các hoạt động thu, chi NSNN qua KBNN theo đúng chế độ; mặt khác, còn hướng dẫn triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân thành phố, tới các đơn vị trực thuộc đảm bảo hoạt động của toàn hệ thống thuận lợi, kịp thời; Chi bộ với tổng số 26 Đảng viên đều có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần và trách nhiệm cao. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho các Đảng viên trong Chi bộ; phấn đấu kết nạp 03 Đảng viên mới.

Đồng chí Đặng Văn Hiền báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kì 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020  

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Kế toán – Tin học, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, với vai trò nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cũng đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của KBNN Hà Nội cũng không ngừng được nâng cao: Duy trì ổn định hệ thống hạ tầng mạng và máy chủ của KBNN Hà Nội, đảm bảo an ninh, an toàn; tổ chức vận hành ổn định hạ tầng phòng họp trực tuyến; quản lý, duy trì, cập nhật thông tin điều hành trên cổng thông tin điện tử của KBNN Hà Nội; xây dựng và vận hành phần mềm nghiệp vụ phục vụ các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KBNN Hà Nội.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi ủy Chi bộ KBNN Hà Nội định hướng tiếp tục bám sát, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đổi mới toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung làm tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; khẳng định vai trò hạt nhân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần cùng hệ thống KBNN Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Đại hội đã nghe những ý kiến tham luận quý báu của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đóng góp cho bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ.

Đồng chí Trần Mạnh Dũng, phát biểu ý kiến tham luận vào báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ, công tâm, đúng với Quy chế và Điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Cấp ủy của Chi bộ Kế toàn – Tin học nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 03 đồng chí, trong đó:  Đồng chí, Đặng Văn Hiền giữ chức Bí thư Chi bộ Kế toán – Tin học; đồng chí, Nguyễn Mạnh Đức giữ chức Phó Bí thư; đồng chí, Bùi Thế Sơn là chi ủy viên. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kì 2017 – 2020 đã đề ra. Đại hội Chi bộ Kế toán – Tin học đã kết thúc và thành công rực rỡ./.

Một số hình ảnh tại Đại hội: