Trang chủ

Tin hoạt động từ KBNN quận huyện

Các hoạt động của Kho bạc Nhà nước Hà Nội chào mừng kỷ niệm 26 năm thành lập Ngành Kho bạc Nhà nước
 | View count: 2053

Cách đây 26 năm (01/4/1990), hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) chính thức đi vào hoạt động. Trong 26 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức KBNN Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong điều hành ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của hệ thống KBNN, những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của KBNN, sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, sự quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện của các sở ban, ngành của thành phố. KBNN Hà Nội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của Thành phố

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là quản lý nhà nước về Quỹ ngân sách nhà nước, KBNN Hà Nội đã chủ động năm bắt tình hình tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở ban, ngành trên địa bàn, tổ chức tốt công tác thu, kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng dự toán, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố

Bên cạnh đó, KBNN Hà Nội cũng đã luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước, mặt khác cũng luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, các hoạt động tổ chức đoàn thể cũng được quan tâm đẩy mạnh với các phong trào như tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng ngày thành lập ngành…các phong trào được phát động sâu rộng và hiệu quả đã góp phần xây dựng đơn vị lớn mạnh toàn diện, gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ được UBND Thành phố tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý

Một số hình ảnh hoạt động thể thao của các đơn vị hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập ngành:

Tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức KBNN Chương Mỹ