Trang chủ

Tin hoạt động từ KBNN quận huyện

KBNN Hà Nội đã hoàn thành khoá đào tạo cho hơn sáu trăm cán bộ xã, phường, thị trấn của HN sử dụng chương trình HTTT liên ngành về quản lý đầu tư xây dựng ngân sách địa phương.
 | View count: 1365

Là một đơn vị đóng trên địa bàn Thủ đô, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Kho bạc Nhà nước Hà Nội còn không ngừng phát huy vai trò là đơn vị hạt nhân về phát triển công nghệ thông tin. Nhận thấy công tác thông tin trong phối hợp quản lý các dự án đầu tư XDCB bằng ngân sách địa phương giữa các ban ngành Thành phố còn nhiều bất cập, hạn chế công tác điều hành ngân sách của UBND Thành phố Hà Nội. Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã chủ trì phối hợp với hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu Lãnh đạo Thành phố xây dựng hệ thống thông tin liên ngành về quản lý vốn đầu tư ngân sách địa phương, chương trình được cài đặt tại các Sở Tài chính, Sở KHĐT, 30 Phòng TCKH, 584 xã, phường của Thủ đô. Đây là một hệ thống duy nhất trên toàn quốc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách Nhà nước được thiết lập điện tử từ các cơ quan quản lý của thành phố tới tất cả những quận, huyện, xã, phường của Thủ đô. Từ hệ thống Lãnh đạo cao nhất của Thành phố theo dõi được quá trình thi công của từng hạng mục nhỏ nhất của những xã, phường của Hà Nội. Bên cạnh việc xây dựng đồng bộ các báo cáo theo qui định của Bộ Tài chính và UBND Thành phố, hệ thống còn được thiết kế những công cụ trợ giúp, các hệ thống mẫu biều để phân tích, đánh giá đầy đủ các lĩnh vực, chỉ tiêu đầu tư, hoạch định chính sách cho các cơ quan lập và phê duyệt kế hoạch vốn hàng năm của dự án tư. Ngoài ra, hệ thống giúp giảm tải việc thu thập số liệu của các cơ quan, trao đổi thông tin kịp thời trong suốt quá trình từ phân bổ vốn đến kế hoạch vốn và thanh toán, quyết toán vốn. Hệ thống đã góp phần cho Kho bạc Nhà nước thành phố luôn cập nhật tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch.

Để đảm bảo người sử dụng vận hành được ứng dụng, tháng 5 năm 2014 KBNN Hà Nội đã tiến hành đào tạo cho hơn 600 cán bộ xã, phường thuộc 584 xã, phường của Thủ đô. Do cự ly đào tạo phân tán, cách xa nhau, thiếu điểm đào tạo đạt tiêu chuẩn nên công tác đào tạo rất vất vả phải kéo dài hơn một tháng, có những huyện ở xa như Sơn Tây, Ba Vì... KBNN Hà Nội đã phải đưa gần 70 máy tính và các trang thiết bị đến tận nơi để đào tạo. Kết quả là toàn bộ khoá đào tạo đã hoàn thành đạt kết quả tốt.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI: